PLEASE WAIT
< Back to overview

CEREMONI RUM

Flere og flere danskere ønsker at markere livsbegivenheder andre steder end i de etablerede fora. Projektet ‘CeremoniRum’ er et forslag til, hvordan et rum, der kan huse sådanne ceremonier, kan se ud. Forslaget – en fysisk model på knap halvanden meter – udstilles hos Etage Projects fra den 27. september og tre uger frem.

Resultatet, en fysisk model af rummet i skitseform på 1,4 meter, udstilles fra og med den 27. september. Dermed er håbet at kunne sætte fokus på et aktuelt behov for at omsætte tankerne om et fælles ceremonirum til virkelighed.

“Over en million danskere står uden for Folkekirken. En vis del af dem tilhører andre institutionaliserede trossamfund, men der er også en pæn andel, som man faktisk kan betegne som ‘ceremonielt hjemløse’. I praksis kan det være svært at finde egnede lokaliteter til ceremonier i forbindelse med eksempelvis fødsel og ægteskab, hvis man ikke har et religiøst tilhørsforhold og alligevel synes, at livsceremonien bør være mere højtidelig end de ceremonier, som for eksempel rådhusene kan tilbyde,” siger Anna Balk-Møller, der er initiativtager og talsperson for Projekt CeremoniRum.

“Rummet er udformet som en cirkel omkring mennesket selv og kan dermed betegnes som ‘retningsløst’. Det er skabt til netop det formål at lade mennesker markere livets gang, og der er derfor taget de specielle hensyn, som ceremonielle rum skal tage. Derfor har vi også valgt at placere alle sekundære funktioner under bygningen,” forklarer arkitekt Johnny Svendborg, der står bag tankerne om den arkitektoniske udformning.

Projekt CeremoniRum er et samarbejde mellem Svendborg Architects, Humanistisk Samfund og Rambøll. Udstillingen er realiseret med støtte fra Statens Kunstfond og Dreyers Fond.

to be
SEATED